KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP NĂM HỌC 2019 - 2020

 •   13/11/2019 02:50:49 PM
 •   Đã xem: 11408
 •   Phản hồi: 0

Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2019 - 2020

 •   08/11/2019 08:05:50 AM
 •   Đã xem: 7218
 •   Phản hồi: 0

KẾ HOẠCH BDTX CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020

 •   06/11/2019 09:02:47 PM
 •   Đã xem: 1271
 •   Phản hồi: 0

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ Năm học 2019 - 2020

 •   05/11/2019 11:02:33 AM
 •   Đã xem: 1581
 •   Phản hồi: 0

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HÒA NHẬP TRẺ KHUYẾT TẬT Năm học 2019 – 2020

 •   05/11/2019 08:16:15 AM
 •   Đã xem: 15830
 •   Phản hồi: 0

Kế hoạch dạy thêm học thêm năm học 2019 - 2020

 •   05/11/2019 07:55:46 AM
 •   Đã xem: 2424
 •   Phản hồi: 0

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 - 2020

 •   05/11/2019 07:48:31 AM
 •   Đã xem: 8418
 •   Phản hồi: 0

Kế hoạch truyền thông về nhà trường Năm học 2019 - 2020

 •   05/11/2019 07:47:13 AM
 •   Đã xem: 2029
 •   Phản hồi: 0

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Khoa học kĩ thuật năm học 2019 - 2020

 •   05/11/2019 07:46:03 AM
 •   Đã xem: 1299
 •   Phản hồi: 0

Kế hoạch thực hiện ứng dụng CNTT năm học 2019 - 2020

 •   05/11/2019 07:44:45 AM
 •   Đã xem: 1803
 •   Phản hồi: 0

KẾ HOẠCH CƠ SỞ VẬT CHẤT  NĂM HỌC 2019 - 2020

 •   05/11/2019 07:38:33 AM
 •   Đã xem: 10472
 •   Phản hồi: 0

KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi Khoa học kĩ thuật năm học 2018 - 2019

 •   12/02/2019 09:28:11 AM
 •   Đã xem: 1856
 •   Phản hồi: 0

KẾ HOẠCH Truyền thông về nhà trường Năm học 2018 - 2019

 •   12/02/2019 09:25:35 AM
 •   Đã xem: 4009
 •   Phản hồi: 0

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH

 •   12/02/2019 09:24:11 AM
 •   Đã xem: 5591
 •   Phản hồi: 0

KẾ HOẠCH CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2018 - 2019

 •   12/02/2019 09:22:36 AM
 •   Đã xem: 9260
 •   Phản hồi: 0

KẾ HOẠCH Thực hiện ứng dụng CNTT năm học 2018 - 2019

 •   12/02/2019 09:21:17 AM
 •   Đã xem: 5889
 •   Phản hồi: 0

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019

 •   12/02/2019 09:19:39 AM
 •   Đã xem: 1911
 •   Phản hồi: 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây