Biên bản tự kiểm tra kết quả Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019

Thứ ba - 05/11/2019 07:20
UBND XÃ KỲ NAM    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO PCGD, XMC   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số:    /BB-BCĐPC                        
      Kỳ Nam, ngày 30  tháng 10  năm 2019

BIÊN BẢN TỰ KIỂM TRA
kết quả Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019
 
 

Đơn vị: Xã Kỳ Nam
Thời gian tự kiểm tra: vào hồi 7h, ngày 30 tháng 10 năm 2019
Thành phần kiểm tra:
1.  Ông  Bùi Văn Luyện P. Chủ tịch UBND xã Kỳ Nam Trưởng ban
2.  Ông  Trần Xuân Đạt Q.HT trường TH&THCS Kỳ Nam Phó ban trực
3.  Bà Hoàng Thị Hải HT trường Mầm non Kỳ Nam Phó ban
4.  Ông Nguyễn Xuân Nghĩa GV trường TH&THCS Kỳ Nam Thư ký
5.  Ông Nguyễn Viết Lộc PHT trường TH&THCS Kỳ Nam Thành viên
6.  Bà Võ Thị Thu Hương PHT trường Mầm non Kỳ Nam Thành viên
7. Ông Trần Hữu Phước GV trường TH&THCS Kỳ Nam Thành viên
8. Bà Trần Thị Liên Kế toán xã Kỳ Nam Thành viên
9. Ông Phan Xuân Ngọ Chủ tịch MTTQ xã Thành viên
10. Ông Bùi Xuân Luận Bí thư Đoàn xã Kỳ Nam Thành viên
11. Bà Bùi Thị Luyến Chủ tịch Hội phụ nữ xã Kỳ Nam Thành viên
12. Bà Nguyễn Thị Tâm GV trường Mầm non Kỳ Nam Thành viên

NỘI DUNG KIỂM TRA
 
  1. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ VÀ HỒ SƠ PHỔ CẬP:
1.  Về công tác chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ phổ cập, xóa mù chữ của Ban chỉ đạo phổ cập :
- Đã kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập theo quyết định s 159QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân xã Kỳ Nam.
- Đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, phân công giáo viên 3 cấp học điều số liệu các tổ dân phố chính xác đúng thời gian quy định.
- Xây dựng kế hoạch, bố trí thời gian cho công tác điều tra, xử lý số liệu đảm bảo theo lich của ban chỉ đạo phổ cập các cấp.
- Theo dõi, kiểm tra tiến độ, họp ban chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến công tác điều tra, xử lý số liệu.Có biên bản các cuộc họp.Có nhận xét đánh giá đầy đủ.
2. Việc triển khai sử dụng Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD, XMC:
- Đã tiến hành nhập máy sau khi có số liệu điều tra.
- Đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của ban phổ cập thị xã.
- Số liệu nhập chính xác, đầy đủ thông tin, qua kiểm tra không thấy báo lỗi ở phần mềm.
- Các biểu mẫu trích xuất từ phần mềm đều đầy đủ các thông tin theo quy định.
- Qua kiểm tra xác suất ở phiếu điều tra đều chính xác với phần mềm trên máy.
3. Các loại hồ sơ:
3.1. Các văn bản chỉ đạo:
- Các văn bản chỉ đạo của Bộ, Tỉnh, Thị xã, Phòng GD&ĐT: Đầy đủ các văn bản chỉ đạo các cấp, sắp xếp theo thứ tự.
- Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục xóa mù chữ 2019: .
- Báo cáo kết quả công tác Phổ cập năm 2019: Số liệu cụ thể.
- Biên bản họp Ban chỉ đạo (ít nhất 3 lần trong  một năm): Đầy đủ.
- Tờ trình đề nghị công nhận phổ cập xóa mù chữ: .
3.2. Phiếu điều tra:
-  Số hộ trong Xã có: 759
- Có 4 tập phiếu điều tra, mỗi tập là một thôn
- Tổng số nhân khẩu:  2675
- Ưu điểm:
          + Bọc và làm nhãn đẹp.
          + Số liệu chính xác, đáng tin cậy
          + Mẫu phiếu in ở phần mềm.
          - Nhược điểm cần khắc phục:

3.3. Sổ phổ cập: (Từ 0 - 21 tuổi có chứng nhận của UBND xã)
- Ưu điểm:
          + Thông tin trùng khớp, chính xác.
          + Số liệu rõ ràng.
3.4. Sổ đăng bộ (Kiểm tra cách ghi cập nhật các thông sô)
- Ưu điểm: Ghi số liệu chính xác, đúng quy định
- Nhược điểm cần khắc phục: Cần thống nhất kiểu chữ khi ghi sổ, hạn chế tẩy xóa các thông số.
3.5. Sổ điểm các lớp. (Kiểm tra qua phần mềm vnedu)
Sổ điểm đầy đủ các năm theo quy định bao gồm sổ điểm tiểu học, THCS, sổ theo dõi học sinh mầm non. Số lượng học sinh khớp với sổ đăng bộ, các thông tin học sinh ghi đầy đủ chính xác.
3.6.Tập tổng hợp in từ phần mềm:
          - In đầy đủ các mẫu trên phần mềm quy định, đóng thành tập, đầy đủ các chữ ký theo quy định.
 
  1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHUẨN PHỔ CẬP:
1. Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi: Đạt
- Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường đạt: 100%
- Tỉ lệ học 2 buổi ngày: 100%
- Trường MN đạt chuẩn Quốc gia: mức độ 1
2. Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và xóa mù chữ:
a. Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi: Đạt mức độ 3
                   + Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 59 cháu đạt 100%
                   + Số trẻ bỏ học trong độ tuổi Tiểu học: Không
b. Công tác xóa mù chữ:
        Bảo đảm xóa mù chữ mức độ 2.
+ Số người trong độ tuổi 15 - 35: 974 người
+ Số người biết chữ: 974 đạt tỷ lệ 100% .
3. Phổ cập THCS: Đạt mức độ 3
+ Trẻ trong độ tuổi 11 - 14 cần phải phổ cập: 118
                   + Đang học Tiểu học: 0 em 
+ Tỷ lệ trẻ 15 - 18 có bằng TNTHCS: 148 em - Đạt 98.6%
4. Phổ cập bậc Trung học: Đạt chuẩn phổ cập Trung học: Đạt
      a, Số đối tượng độ tuổi 15 - 18:
          Đối tượng cần phải phổ cập: 158 em, trong đó:
Đang học THPT, BT: 113 em   
Đang học Trung học chuyên nghiệp và các trường dạy nghề: 33
       b, Số đối tượng độ tuổi 18 - 21:
Đối tượng cần phải phổ cập: 192 em, trong đó:
Đang học Trung học phổ thông và BT: 01 em
Đã tốt nghiệp THPT và BT: 179/192, Đạt: 93,23%
Đã tốt nghiệp các trường THCN và dạy nghề: 67 em

* Về công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia:
+ Trường Mầm Non đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1
+ Bộ phận Tiểu học đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1
+ Trường TH&THCS đang hoàn thiện một số hạng mục về CSVC để đăng ký kiểm tra công nhận vào năm 2019

III.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
 
  1. Kết luận
- Các loại hồ sơ đầy đủ theo quy định, đảm bảo độ chính xác
- PCGD MN cho trẻ 5 tuổi: Đạt
- PCGD TH, mức độ đạt: Mức độ 3
- PCGD THCS: đạt mức độ 3
- Phổ cập XMC: Đạt mức độ 2
- Phổ cập bậc trung học: Đạt

2. Kiến nghị   
-  Đầu tư xây dựng hệ thống trường lớp để đón đầu xu thế tăng số lượng học sinh trên địa bàn trong những năm tiếp theo.
- Các trường Trung cấp Dạy nghề và Trung tâm dạy nghề - GDTX cần dạy các nghề có định hướng để học sinh ra trường kiếm được việc làm ổn định và có thu nhập khá, đặc biệt đào tạo các nghề mà FORMOSA cần để các em có thể xin vào làm việc tại đây.
- Hàng năm cần bổ sung ngân sách cho công tác phổ cập giáo dục.
- Cần có chế độ cụ thể đối với giáo viên làm công tác phổ phổ cập.
         
                                                                T/M BAN CHỈ ĐẠO PHỔ CẬP XÃ
                                                 P. BAN TRỰC – Q. HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS
                                                                                   (Ký tên, đóng dấu)
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây