Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục, XMC năm 2019

Thứ ba - 05/11/2019 07:14
ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       XÃ KỲ NAM                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
   

  Số:   /QĐ-UBND                                        
                                                                        
                                                                       Kỳ Nam, ngày    tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Kiện toàn Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục, XMC năm 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KỲ NAM

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP, ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GD&ĐT quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
Căn cứ kế hoạch số: 01/KH-BCĐPCGD-XMC ngày 13/04/2019 của Ủy ban nhân dân Thị xã Kỳ Anh về việc thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019;
Xét đề nghị của Hiệu trưởng 2 nhà trường Mầm Non, TH&THCS xã Kỳ Nam

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, XMC năm 2019  xã Kỳ Nam gồm các ông (bà) có tên sau đây:
 
1. Ông: Bùi Văn Luyện Phó Chủ tịch UBND xã Trưởng ban
2. Ông: Trần Xuân Đạt              Hiệu trưởng TH&THCS           Phó ban trực
3. Bà: Hoàng Thị Hải Hiệu trưởng Mầm non                      Phó ban
4 Ông: Nguyễn Xuân Nghĩa GV trường TH&THCS Thư ký
5. Ông: Nguyễn Viết Lộc PHT trường TH&THCS         Ban viên
6. Bà: Võ Thị Thu Hương PHT trường Mầm non         Ban viên
7. Ông: Trần Hữu Phước GV trường TH&THCS Ban viên
8. Ông: Phan Xuân Ngọ Chủ tịch MTTQ xã                    Ban viên
9. Ông: Bùi Xuân Luận             Bí thư đoàn xã                           Ban viên
10. Bà: Trần Thị Liên Kế toán Ban viên
11. Bà: Bùi Thị Luyến Chủ tịch HLHPN xã Ban viên
12. Bà: Nguyễn Thị Tâm GV trường Mầm non Ban viên

Điều 2: Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:
Chỉ đạo các tổ chức, các ban ngành triển khai công tác Phổ cập giáo dục, XMC năm 2019 của UBND xã có hiệu quả.
Tổng hợp tình hình báo cáo kết quả về ban chỉ đạo Thị xã đúng quy định.
Điều 3: Văn phòng UBND xã, Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học &THCS, Thủ trưởng các ban ngành đoàn thể và các thành viên có tên tại điều 1 chịu thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                  TM. UBND XÃ
- Như điều 3                                                                                      CHỦ TỊCH
- Ban chỉ đạo PC xã
- Lưu VPUB


 
File đính kèm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây