QĐ về việc thành lập BCĐ BDTX của nhà trường, năm học 2019 - 2020

Thứ tư - 06/11/2019 21:05
PHÒNG GD & ĐT TX KỲ ANH                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH&THCS KỲ NAM                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
       
 
   
 

                Số: 26/QĐ-BDTX                                     
                                                                                  Kỳ Nam, ngày 25  tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo Bồi dưỡng thường xuyên
của nhà trường, năm học 2019 - 2020

 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH&THCS KỲ NAM

Căn cứ văn bản số 1546/SGDĐT- GDTX&CN ngày 12/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên CBQL, giáo viên mầm non, phổ thông và GDTX năm học 2019 - 2020;
Thực hiện kế hoạch số 64/KH-PGDĐT của Phòng GD&ĐT Thị xã Kỳ Anh ngày 13 tháng 9 năm 2019 về việc xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2019 – 2020;
Xét năng lực và phẩm chất cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban chỉ đạo Bồi dưỡng thường xuyên của nhà trường, năm học 2019 - 2020 (có danh sách kèm theo).
Điều 2:  Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức  thực hiện công tác Bồi dưỡng thường xuyên cho Cán bộ quản lý, giáo viên trong nhà trường theo đúng quy chế của Bộ GD&ĐT ban hành.
Điều 3: Các thành viên có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :                                                                                        Q. HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT (để báo cáo)                           
- Như điều 1 (để thực hiện)       
- Lưu VT                                                                                           
                                                                                     
                                                                                              
                                                                                              Trần Xuân ĐạtDANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2019 - 2020.
  (Kèm  theo QĐ số: 26/QĐ-BDTX ngày 25 tháng 9 năm 2019)

 
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ trong Ban chỉ đạo Ghi chú
  1.  
Trần Xuân Đạt Q. Hiệu trưởng Trưởng ban  
  1.  
Nguyễn Viết Lộc Phó Hiệu trưởng Phó trưởng ban  
  1.  
Nguyễn Xuân Nghĩa TKHĐ-TTCM Thư ký  
  1.  
Nguyễn Mạnh Tiến Thanh tra-TTCM Ủy viên  
  1.  
Nguyễn Tiến Quỳnh Tổ trưởng 3, 4, 5 Ủy viên  
  1.  
Phạm Hồng Minh Tổ trưởng 1, 2 Ủy viên  
  1.  
Trần Mỹ Ngọc Kế toán Ủy viên  
  1.  
Cao Thị Hạnh Thư viện Ủy viên  

Danh sách gồm có 8 người

                                                                                               


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây