QĐ thành lập BCĐ cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thứ hai - 04/11/2019 19:35

 PHÒNG GD&ĐT TX KỲ ANH

TRƯỜNG TH&THCS KỲ NAM


Số ... /QĐ-KN
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập –Tự do- Hạnh phúc
 
 


Kỳ Nam, ngày 09 tháng 09 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Năm học 2019 - 2020.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH&THCS KỲ NAM

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam Khoá XII;
Căn Cứ chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
          Căn cứ vào tình hình thực tế đội ngũ trong nhà trường.
 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm học 2019 - 2020 gồm những ông bà sau: (Có danh sách kèm theo)
Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, nghiên cứu tài liệu, quán triệt tinh thần tư tưởng Hồ chí Minh tới đội ngũ CB, GV và học sinh trong nhà trường, nhận thức sâu sắc về giá trị đạo đức và phẩm chất của nhà giáo
Điều 3. Các đồng chí có tên trong điều 1, CBGVNV và học sinh trường TH&THCS Kỳ Nam căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                                       Q. HIỆU TRƯỞNG
 
  • Phòng GD&ĐT TX (báo cáo);
  • Như điều 3(t/h);
  • Lưu VT.


                   Trần Xuân Đạt


DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO CUỘC VẬN ĐỘNG:
 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;
năm học 2019 - 2020
(kèm theo Quyết định số ….-QĐ/KN ngày 09/9/2019 của hiệu trưởng trường TH&THCS Kỳ Nam)

 
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 Đ/c Trần Xuân Đạt Bí thư - Q. Hiệu trưởng Trưởng ban
2 Đ/c Nguyễn Viết Lộc Phó Bí thư - Phó Hiệu trưởng Phó trưởng ban.
3 Đ/c Phạm Hồng Minh Chi ủy viên - TTCM Thư ký
4 Đ/c Nguyễn Tiến Quỳnh Bí thư chi đoàn Ủy Viên
5 Đ/c Trần Hữu Phước TPT Đội Ủy Viên
6 Đ/c Nguyễn Mạnh Tiến TTCM Ủy Viên
7 Đ/c Nguyễn Xuân Nghĩa CTCĐ-TTCM Ủy Viên
8 Đ/c Nguyễn Tiến Hòa Giáo viên Ủy Viên
 
( Danh sách gồm 8 người) 
 
 
  

 

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây