Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022

Thứ tư - 13/04/2022 14:07
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ KỲ ANH     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TH&THCS KỲ NAM                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
   
 
     

Số :    /KH-TH&THCS                                  Kỳ Nam, ngày 31 tháng 3 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022

Căn cứ kế hoạch số 569/KH-UBND ngày 28/3/2022 của UBND thị xã Kỳ Anh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022;
Căn cứ Kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2021-2022 của trường TH&THCS Kỳ Nam;
n cứ theo kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2021-2022 của bộ phận thư viện.
Nay trường TH&THCS Kỳ Nam xây dựng kế hoạch Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập.
         - Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong nhà trường, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh trong toàn trường.
- Tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.
2. Yêu cầu:
- Các hoạt động được tổ chức bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu tại Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.
- Việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của CB,GV,NV và học sinh trong nhà trường; cộng đồng, các cơ quan, tổ chức xã hội tham gia vào việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc.
- GVCN các lớp đôn đốc, nhắc nhỡ và phân công nhiệm vụ cho học sinh lớp mình và thông báo nội dung quyên góp sách xây dựng tủ sách mới năm 2022. Học sinh tham gia hưởng ứng ngày sách đầy đủ.
- Các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong trường TH&THCS Kỳ Nam được tổ chức đảm bảo ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả, mang tính văn hóa - giáo dục cao; đồng thời đảm bảo thực hiện các quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG:
1. Thời gian:
- Bắt đầu triển khai thực hiện từ ngày 05/4/2022 cho đến 21/4/2022 (Chấm vào ngày 20/4/2022, trao giải vào ngày 21/04/2022).
2. Địa điểm:
- Các hoạt động được tiến hành tại các phòng học của mỗi lớp.
3. Đối tượng:
- Tất cả CB,GV,NV và học sinh toàn trường.
III. NỘI DUNG:
1. Công tác thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan:
- Khẩu hiệu: Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 .
-  Chủ đề: “Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc”.
- Thời gian triển khai thực hiện: từ ngày 05/4/2022 đến hết ngày 21/04/2022.
- Hình thức tuyên truyền: Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trong sân trường..
2. Hoạt động quyên góp sách, xây dựng tủ sách mới cho thư viện:
* Chủ đề: “Quyển sách cũ – Tấm lòng mới”
- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 05/4/2022 đến ngày 20/4/2022.
- Nội dung:
+ Tất cả CB, GV, NV và học sinh toàn trường cùng tham gia xây dựng tủ sách mới “chọn sách hay phù hợp nội dung học tập và nghiên cứu”.
+ GVCN lớp thu sách và khuyến khích học sinh lớp mình quyên góp.
+ Bộ phận thư viện tổng hợp và báo cáo.
* Thể lệ: Lớp nào quyên góp số lượng sách nhiều và nội dung của cuốn sách hay thì được đánh giá và chấm điểm cao.
3. Trang trí thư viện góc lớp và xếp sách nghệ thuật:
- Nội dung: Các lớp tiến hành trang trí, cắt tiêu đề Thư viện góc lớp. Xếp sách nghệ thuật theo ý tưởng.
* Thể lệ:
- Việc trang trí phải đảm bảo khoa học sáng tạo không làm ảnh hưởng các cơ sở vật chất trong và ngoài lớp học. Tổng thể lớp học đẹp, trang trí khoa học, có tính thẩm mĩ, phù hợp với học sinh.
4. Hoạt động vẽ tranh theo sách, Chia sẻ sách:
- Hoạt động vẽ tranh theo sách : “Vẽ bìa cuốn sách em đã đọc” (Mỗi lớp chọn ra 1 bài)        
* Thể lệ:
     - Bức tranh được vẽ trên giấy trắng khổ A4 về bìa cuốn sách e đã đọc và yêu thích.(Mỗi lớp chọn ra 1 bài để tham gia) 
     - Yêu cầu tranh vẽ phải hài hòa bố cục, màu sắc và phù hợp nội dung; Hình ảnh minh họa nhân vật phải đậm nét mỹ thuật.
-Hoạt động chia sẻ sách: Viết bài chia sẻ về cuốn sách em yêu thích. (Mỗi lớp chọn ra 1 bài để để tham gia)    
* Thể lệ:
- Bài chia sẻ sách viết trên khổ giấy A4 (Tiểu học trên giấy Ánh Dương). Sách chia sẻ phù hợp với nội dung, lứa tuổi.
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
* Lưu ý:
Tất cả các Chủ đề của cuộc thi được chấm điểm riêng rồi cộng lại và Chia ra số điểm bình quân. Cuộc thi được chia thành 2 khối TH và THCS.
- Khối tiểu học gồm:
01 Giải nhất, 01 Giải nhì, 01 Giải ba, 02 Giải khuyến khích.
- Khối THCS gồm:
01 Giải nhất, 01 Giải nhì, 01 Giải ba, 01 Giải khuyến khích.
IV. DỰ TRÙ KINH PHÍ:
1. Khen thưởng:
* Cấp Tiểu học:
- 1 Giải nhất:80.000 đồng.
- 1 Giải nhì: 50.000 đồng.
- 1 Giải ba: 40.000 đồng.
- 2 Giải khuyến khích: 30.000 x 2 = 60.000 đồng.
* Cấp THCS:
- 1 Giải nhất: 80.000 đồng.
- 1 Giải nhì: 50.000 đồng.
- 1 Giải ba: 40.000 đồng.
- 1 Giải khuyến khích: 30.000 đồng.
2. Trang trí: 02 cái băng rôn: 300.000 đồng.
          3. Chi phí phục vụ: 260.000 đồng.
* Tổng cộng: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Lãnh đạo trường:
- Ra Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Ban giám khảo.
- Công bố đạt giải cuộc thi của các lớp về ngày “Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022”
2. Phụ trách thư viện:
- Tham mưu Lãnh đạo trường ban hành kế hoạch.
- Dự trù kinh phí tổ chức thực hiện.
- Băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền.
6. Tổng phụ trách Đội:
- Hỗ trợ nhân viên thư viện trong việc tham mưu kế hoạch đôn đốc và triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm.
7. Giáo viên chủ nhiệm:
- Thông báo sâu rộng trong học sinh biết rõ nội dung về hoạt động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam.
- Chuẩn bị dụng cụ thiết yếu liên quan đến chủ đề của cuộc thi.
8. Học sinh:
 Tham gia hưởng ứng ngày sách nhiệt tình và sôi nổi; Quyên góp sách, trang trí thư viện góc lớp, xếp sách nghệ thuật và vẽ tranh có chất lượng.
VI. THÀNH PHẦN BAN GIÁM KHẢO
  1. Thầy: Trần Xuân Đạt: Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường: Trưởng ban.
  2. Thầy: Nguyễn Viết Lộc – Phó Hiệu trưởng, Phụ trách Thư viện: Phó ban.
  3. Thầy: Nguyễn Phan Nam: Tổng Phụ trách đội: Phó ban.
  4. Cô: Nguyễn Thị Bích Liên: Giáo viên Mĩ thuật: Ban viên.
  5. Thầy: Phạm Hồng Quyết – BT Chi đoàn: Ban viên(phụ trách lưu hình ảnh)
  6. Cô: Cao Thị Hạnh: Nhân viên Thư viện: Ban viên.
Trên đây là toàn bộ kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 của trường TH&THCS Kỳ Nam./.
                   DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG               Người lập kế hoạch
                                                                                               CBTV
                                          

   
                             Trần Xuân Đạt                                   Cao Thị Hạnh
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây